K O D   K I C O A

 

Pričećivanje srpskih vojnika i oficira pred polazak u borbu.

 

Prelazak srpske vojske preko reke Maće u Albaniji u poslednjim volovskim kolima.

 
Bivak srpske vojske na Krfu. 1916.
 
Spomenik na groblju srpskih vojnika u selu A. Matijasu na Krfu.

 

Srpska vojska na putu sa Krfa za Solun.
 
Dolazak srpske vojske sa Krfa u Solun. 1916.
 
Polazak 5. peadijskog puka iz Soluna na Makedonski front. 1916.
 
Izvlačenje srpskih topova na Kajmakčalanu.
 
Srpski poljski top na poloaju, u dejstvu protiv bugarskih poloaja na Kajmakčalanu.
 
Srpski oficir u osmatračnici na Kajmakčalanu.
 
Srpski vojnici dele hleb oslobođenom stanovnitvu u Makedoniji.
 
Srpski vojnik kraj česme koju je izradio kao spomenik svome poginulom bratu na Kajmakčalanu.
 
Autor fotografija: Risto uković
Izvor: Digitalna Narodna biblioteka Srbije
I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X
Nazad

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com