K O D   K I C O A

 

SELO JOVAC, NOVEMBAR 1915. GODINE

 
U kućama je smetena nemačka vojska. Ukućani su izbačeni sa pokućstvom.
 
 
Iz zbirke gospodina Duana Napijala
Nazad

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com