S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Jova konja za Kosovo sprema
sa Timoka
zapis: Marinko Stanojević
 
Jova konja za Kosovo sprema,
ljube mu se okol konja vije,
konja grli a Jovu si ljubi:
"K'd češ, Jovo, od Kosovo dojdeš?"
- "Gledaj, ljubo, nebu u oblake:
k'd se rodi slnce od zapada,
tega ču ti od Kosovo dojdem!"
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com