S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Oj, Dunave, Dunave plavi
 
Oj, Dunave, Dunave plavi,
prevezi me preko,
prevezi me ti do Srema,
za me tuge nema.
 
Lepa Pava, lepa Pava
u kovilju spava.
 
Oj, Dunave, Dunave plavi,
prevezi me preko,
prevezi me ti do Srema,
za me tuge nema.
 
Njoj se Rade, njoj se Rade
kroz kovilje krade.
 
Oj, Dunave, Dunave plavi,
prevezi me preko,
prevezi me ti do Srema,
za me tuge nema.

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com