K O D   K I C O A

 
Stanoje M. Mijatović
 
SRPSKE NARODNE POSLOVICE
(IZ LEVČA)
 
 
   1. Ko ima koga ima i Boga, znači isto to i "kome je Bog ujak lako mu je biti svetac." A to će reći ko ima koga da mu to pomogne lako mu je do nečega doći.
   2. Ako mi zagazi na skut, ne moe na sreću. - Tako se obično tee siromasi protiv ugnjetača.
   3. U Ciganke crn obraz, ali puna torba. - Tako nevaljalci pravdaju sebe za svoj rđav postupak, to će reći: ne valja svagde i na sram ili obraz gledati.
   4. Bolja je svoja koulja, nego tuđa haljina, a neki - bolji su svoji opanci nego tuđe čizme. - ta znači samo se po sebi razume.
   5. Rekni ago, neka mu je drago. - To će reći: i ako ba u dui ne voli nekoga ti opet ivi lepo s njim.
   6. Ni ti mene agom, ni ja tebe dragom. - Ovako kae neko kome kad hoće svako dalje prijateljstvo da prekine s njim.
   7. Koliko ko zna, onoliko i zja; ili: kakva duplja, onakve i pčele iz nje izleću; ili: od kmeta i beseda. - Znači kakav je koji čovek, onako i govori.
   8. Vodu vari, vodu hladi, voda te voda. - Tako se kae za neto to ne moe da se popravi.
   9. Jače selo, nego svatovi. - Tako se kae nekome kad hoće njegova nemoć da mu se predstavi.
   10. I reeto srce ima. - Tako o sebi kau stari, teeći se da jo nisu malaksali.
   11. Tvrda vreća proso dri. - Hoće reći: čuvaran čovek kuću teče.
   12. Razgovoru kraja nema. - Tako se kae onome ko mnogo govori, pa ne misli da prestane.
   13. Čaa po stareinstvu. - Hoće reći: starijima treba svagda i u svakoj prilici davati prvenstvo jer su za to zasluni.
   14. Nisu krive trave to koprive are. - Hoće reći: za učinjenu pogreku od strane jednoga ne treba sve (i prave) kriviti.
   15. Ako si na mleku kao i na bleku - dobro je. Hoće reći: ako onako tvori kao to govori, dobar si.
   16. Svakom "ejvala", osta glava ćelava. - Znači: ako svakom po malo popusti, onda osta bez igde ičega.
   17. iv mi Todor da se čini govor. - Ovako se karakterie neki govor bez vrednosti.
   18. io mu ga ura za litru pasulja. - Kae se nekom kad hoće njegov govor da se ismeje (jer nema mesta).
   19. Oba gori kao Cukini volovi. - Tako se kae kad se dve stvari (ili lica) uporede, pa ni jedno ne valja.
   20. Proo sivac Kruevac. - Tako se kae onome koji se dockan setio neto da uradi.
   21. Dok traje, nek laje. - Tako govore ljudi koji neće da čuvaju, koji se ne brinu za sutra, već samo i uvek za danas.
   22. Videla se vila u čem nije bila. - Znači isto to i: "najela se gladnica, pa s nazvala banica." - A tako se kae obično onima koji od nita budu neto, pa se posle mnogo ponose.
   23. Prema svecu i tropar. - Hoće reći: prema čoveku i govor udeavaj.
   24. Trista bez popa nita. - Hoće reći: zalud sviju kad nema onoga koji je najpotrebniji.
   25. Od glave se riba smrdi. - Znači da svaka pogreka od starijeg potiče.
   26. Čist ka crkveni mi. - Kae se za onoga koji nigde nita nema.
   27. Ne moe se čovek poznati dok se s njim vreća brana ne pojede. - To će reći da se narav ili ćud ljudska ne moe tako brzo oceniti.
   28. Svadile se zebe oko tuđe prose. - Tako se kae onima koji se oko tuđe stvari (od koje neće imati nikakve koristi) svađaju.
   29. Pobile se jetrve preko svekrve. - Kae se onima koji se svađaju, pa zbog njihove svađe treći strada.
   30. Ko o čemu baba o krvaju. - Tako se kae onima koji najvie govore o stvarima, koje njih lično interesuju.
 
 
 
Karadić
List za srpski narodni ivot, običaje i predanje
izdaje i uređuje
Tihomir R. orđević
Broj 2. i 3.
U Aleksincu, februara i marta 1900.
God. II
 
Nazad
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com