K O D   K I C O A

 
Stanoje M. Mijatović
 
SRPSKE NARODNE ZAGONETKE
(IZ LEVČA)
 
 
   1. Na jedno mesto ulo, a na dva izalo. (gunja - jelek i rukavi).
   2. Ozgo tata, ozdo mama, a u sredi ivo mrda. (sač, tepsija i pita kad se peče).
   3. Tri devojke jednu kapu nose. (noice na malim seoskim stolicama).
   4. Todorin svira, tankosava igra. (brdo i niti).
   5. Sedi baba na putu, pa po neto aprti; teko onom do smrti, ko se s babom uprti. (osuđeničko gvođe kojim se okivaju).
   6. Pola leba u strani stoji, na svet broji. (mesec).
   7. Crna vrca na sred puta svrca. (mravinjak).
   8. Rodila buva maljicu. (kupusno seme i glavica).
   9. Ozgo tata, ozdo mama, a u sredi divota dete. (sač, crepulja i leb).
   10. Potkači se kači - koza da dohvati tevteroza iz duboka bunaroza. (ena kad vadi kupus iz kace).
   11. Preko kučke sise vise. (lemezi na stogu ili kući pod krovom).
   12. Maca vuca sina eni, a kokotin ćer udaje. (razboj).
   13. Sedam sika jasika, sedam zrna rodila, sedam zrna srebrnih, a osmicu zlaticu. (veliki petak i vaskrs).
   14. Besna kučka u sred gore laje, kad god lane drveta nestane. (sekira).
   15. otka otala, vitka vitala, na kraj sveta jaje snela. (vila, naviljci, roglja i stog).
   16. Crno svira, belo igra a zeleno začinjava. (jetra, eludac i uč).
   17. Jedan sirac voska celom svetu dosta. (sunce).
   18. Leti se na suncu sui, a zimi snijeg bui. (saonice).
   19. Stade gusak na pesak, ode para do cara. (vatra, pepeo i dim).
   20. arovita krava, samovlasna ena, sama noge die, hajd ovamo blie. (niti i podnoke na razboju).
   21. Senu vatra preko neba te donese to nam treba. (munja i kia).
   22. S trbuhom otiao, bez trbuha doao. (jastuk kad se nosi na pranje).
   23. Sedi vila kod vode čeka sina slobode. (vrba).
   24. Pečen zeka u kačeku spava. (rakija).
   25. Klinde visi, pinde zja; skoči klinde, te uđe u pinde. (tučak i stupa).
   26. Vito zavito ostrag zabito. (kanice).
   27. Rodi se visoko, polete kaj soko; namesti se carski, a pogibe paski. (sneg).
   28. Mečja apa, a boja slova. (poskurnik).
   29. Viče vikač a peva pevač: "Dite se vile, te berte kovilje". (petao).
   30. Dva se starca preko vatre pljuju, jedan drugog ne čuju. (lonci kad vre).
   31. Sedi vila kraj vira čeki sina nemira. (postava - dban - i rakija).
   32. Stara baba na trbuhu provaljena. (crepulja).
   33. Ne zadančeno, a zavračeno. (čabar).
   34. Ujak ujnu titi, a međ njima belo pile piti. (vrak, - sač, tepsija i pita).
   35. Trista naopako, a trista naoposlom. (ćeramida na kući).
   36. Ovog sveta plaća (glavom), onog sveta kosi i donosi. (krtica).
   37. Sedi grgur na grguravoj grani, ogrnuo se grguravom gunjom. (orah i komuina).
   38. Puna meina zlatnih dukatića. (paprika i njeno seme).
   39. vićko tera niz prisoje svinje. (čealj, kosa i va).
   40. Poručuje donja neva gornjoj nevi: prati mi, nevo, malo sala jer sam se sva raspala. (zemlja, nebo i kia).
   41. Na dnu panjato, na vrhu granato. (koren ake, aka i prsti).
   42. U dve majke po pet ćeraka. (ruke i prsti).
   43. Kao vagan, kao buklija, kao grčka tovarija. (eljka - kornjača).
   44. Ovči tor, a goveđi gnoj. (oputa i opanci).
   45. Pun tor ovaca i arenih jaganjaca i pred njim pas svetlilac. (zvezde i mesec).
   46. Crno - crnilo, vrano - vranilo, ako ne pogodi crevo ti se zgrčilo. (verige).
   47. Ći pođo, ći proeta, ći me srete ćiverica, ći ja uze drvo brisa, te nju ćiverisa. (zmija i čovek).
   48. Neva nevu zove, da joj dođe sa onoga sveta. (kvočka i pile u jajetu).
   49. Gvozden konj, kotan samar, koni ular. (britva).
   50. Usta nema, a ujeda. (kopriva).
   51. asganj, pasganj, neto pade na oganj. (crepulja).
   52. Grbav se deda po polju peda. (srp).
   53. Sedam petaka, a trijest junaka. (brojanice i ianice u kanuri).
 
 
 
Karadić
List za srpski narodni ivot, običaje i predanje
izdaje i uređuje
Tihomir R. orđević
Broj 1.
U Aleksincu, januara 1900.
God. II
 
Nazad
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com