S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Varaj, Leno Magdaleno
 
"Varaj, Leno Magdaleno,
varaj, imaš crne oči.
Varaj, Leno Magdaleno,
barem da si od koleno."
 
"Ako nesam od koleno,
ja si imam ruse kose.
Ako nesam od koleno,
ja si imam belo lice.
Ako nesam od koleno,
ja si imam crne oči."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com