S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Cuca majka ludoga Ivana
Kosovo Polje
 
Fala Bogu, fala jedinome,
cuca majka ludoga Ivana ą):
"Nuna, Ivo, ludo dete moje,
kad ćeš majke golem da porasteš,
ti ćeš majke carstvo da preuzneš."
Reč po reči, do cara se čuje,
car mi prati dva laka junaka,
doneše ga caru na divana.
Car ga turi na desno koleno,
pa mi gleda ono ludo dete,
pa mi care bija govorija:
"Fala Bogu, fala jedinome,
kako mene ovoličko dete
moje carstvo ono da preduzme!
Greota je ludo da obesim,
sramota je ludo da posečem,
turite ga u tamnu tamnicu,
u tamnici voda do kolena,
i u vodi zmije i gušteri,
ludo će ga njega progunuti."
Turiše ga u tamnu tamnicu.
Sedeja je devet godin' dana,
sedeja je u tamnoj tamnici.
Dožele se ostarele majke,
pa mi dođe caru na divane,
te mu traži ključe od tamnice:
"Daj mi, care, ključe od tamnice,
da otvorim vrata od tamnice,
da ja vidim treske od kolevke."
Car joj dade ključe od tamnice,
otvorila tu tamnu tamnicu,
u tamnici voda presušila,
porasla je trava do kolena,
i u travi sofra pozlaćena,
i na sofri prebela pogača,
kod pogače ta srebrna čaša,
i u čaši ono rujno vino,
i kod sofre srebrna stolica,
na stolici Iva ludo dete,
on mi pije ono rujno vino.
Dočuja je care Kostandine,
pa otide Ivu da pogubi,
iznese ga pred tamnička vrata,
pa dofati sablju dimiskinju
da iseče Ive rusu glavu.
Zipi Iva na lake mi noge,
ote caru sablju dimiskinju,
te poseče caru rusu glavu.
Koliko je lako on zapeja,
tri aršina u kaldrm' pretera,
pa se penje gore uza stube,
te on carstvo caru preuzeja
i carevu ljubu obljubija. ˛)
 
ą) U dva varijanta Jovan, a u trećem Dejan.
˛) Dva varijanta mesto poslednjih 13 vrsta imaju:
"Sluga mu je sam (star) sveti  Nikola", a treći se završuje:
"Pojija ga sam sveti Nikola,
pojija ga vinom i rakijom".

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com