S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Cveto kalušo
 
Što gu nema Cveta
po dvor da mi šeta,
što gu nema Cveta
po dvor da mi šeta,
po dvor da mi šeta?
 
Oj, Cveto, Cveto,
Cveto kalušo, srce i dušo!
 
Po dvor da mi šeta,
dvori da mi mete,
dvori da mi mete,
venci da mi plete,
venci da mi plete.
 
Oj, Cveto, Cveto,
Cveto kalušo, srce i dušo!
 
Πerdan da vu tropka,
srce da mi kopka,
đerdan da vu tropka,
srce da mi kopka,
srce da mi kopka.
 
Oj, Cveto, Cveto,
Cveto kalušo, srce i dušo!
 
 
Jovan Milošević
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com