S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
O loli starom
 
Bećarino, moja stara lolo,
kad si bećar ko te ne bi vol'o!
 
Da je meni dobiti bećara
k'o to j' bila moja dika stara!
 
Nova dika novo zapoveda:
da sa starim vie ne divanim.
S novim sedim, a u starog gledim.
 
Stare staze nanovo se gaze,
stare lole nanovo se vole.

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com