S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Ð

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Priča o prizivanju kiše
kazivanje, Pavliš
 
Baba je ovako govorila:
Kad zagrmi od dole posle mnogo sušnih dana,
svi se poraduju očekujući kišu...
Moja baba je govorila:
Ovamo, Bože, ovamo, Bože,
ljubim ti kaplju!
Svaka kaplja dukat!
 
A kad se okopisdi kiša,
pa se rit i livade zabele,
pa to traje mesec i nešto dana,
i podavi sve njive...
Onda, kad zagrmi opet od babina budžaka,
a baba kaže:
Na Jarkovac, **** te otac!
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com