S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Ja sinoć prođoh, prošetah
Stana Avramović Karaminga
 
Ja sinoć prođoh, prošetah
kroz pustu malu Odžinku,
ja sinoć prođoh, prošetah, of aman,
kroz pustu malu Odžinku.
 
Sve su devojke tuj bile,
Stana Karaminga ne beše,
sve su devojke tuj bile, of aman,
Stana Karaminga ne beše.
 
Na nizak pendžer sedeše,
ljubavno si pismo pisaše,
na nizak pendžer sedeše, of aman,
ljubavno si pismo pisaše.
 
Ljubavno si pismo pisaše,
u Valjevo ga praćaše,
ljubavno si pismo pisaše, of aman,
u Valjevo ga praćaše.
 
"Dođi mi, dođi, Avramcu,
u moju bašču zelenu.
Dođi mi, dođi, Avramcu, of aman,
u moju bašču zelenu."
 
 
Vasilija Radojčić
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com