S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Jane mi kundre nemalo
 
Jane mi kundre nemalo, more,
Jane mi kundre nemalo.
Će da gu kupu, napravu, more,
će da gu kupu, napravu.
Jane da nosi, ja da gledam, more,
Jane da nosi, ja da gledam.
 
Jane mi jelek nemalo, more,
Jane mi jelek nemalo.
Će da gu kupu, napravu, more,
će da gu kupu, napravu.
Jane da nosi, ja da gledam, more,
Jane da nosi, ja da gledam.
 
Jane dimije nemalo, more,
Jane dimije nemalo.
Će da gu kupu, napravu, more,
će da gu kupu, napravu.
Jane da nosi, ja da gledam, more,
Jane da nosi, ja da gledam.
 
Jane mi đerdan nemalo, more,
Jane mi đerdan nemalo.
Će da gu kupu, napravu, more,
će da gu kupu, napravu.
Jane da nosi, ja da gledam, more,
Jane da nosi, ja da gledam.
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com