S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Jovo đogu po mejdanu vada
okolina Uica
 
Jovo đogu po mejdanu vada.
Gledala ga Anka sa čardaka.
"Bolan Jovo, opai se tvrdo,
jer sam sinoć čudan san usnila:
đe tvoj fesić voda odnijela,
đe sam biser po travi prosula.
to tvoj fesić voda odnijela,
to će, Jovo, glavu izgubiti.
to sam biser po travi prosula,
to ću, jadna, suze proljevati."
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com