K O D   K I C O A
Laza Lazarević
1851-1890
 
Biografski podaci
1851 - 1. maja rođen u apcu; otac Kuzman, trgovac; mati Jelka, kki abačkog kujundije Milovana Milovanovića.
1861 - zavrava osnovnu kolu u apcu.
1861 - polazi u I razred gimnazije u apcu.
1865 - zavrava IV razred gimnazije u apcu i prelazi u Beograd u viu gimnaziju.
1867 - zavrava viu gimnaziju; upisuje se na Pravni odsek Velike kole u Beogradu; izabran za sekretara studentskog udruenja "Pobratimstvo".
1871 - dobija stipendiju srpske vlade za studiranje medicine u Parizu i odmah je gubi zbog uceća u trajku studenata; juna meseca zavri pravne studije; praktikant u Ministarstvu prosvete.
1872 - dobija stipendiju srpske vlade i odlazi u Berlin kao student medicine.
1876-1878 za vreme srpsko-turskih ratova, lekarski pomoćnik u vojsci.
1878 - vraća se u Berlin.
1879 - zavri u Berlinu studije; postaje lekar Beogradskog okruga.
1881 - eni se Poleksijom, ćerkom Nikole Hristića; postaje primarijus Opte dravne bolnice u Beogradu.
1885 - rezervni sanitetski major pri Glavnom tabu u srpsko-bugarskom ratu.
1888 - izabran za dopisnog člana Srpske akademije nauka.
1889 - sanitetski potpukovnik i lični lekar kralja Milana.
1891 - 7. januara umro od tuberkuloze.
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com