K O D   K I C O Š A
Milovan Glišić
1847-1908
 
Biografski podaci
1847 - 22. januara rođen u selu Gradcu kraj Valjeva.
1859-1861 učio osnovnu školu u Valjevu, potom bio praktikant u načelstvu.
1864-1870 učio gimnaziju u Beogradu.
1870 - upisao se na Tehnički odsek Velike škole.
1872 - hapšen zbog ilegalnog prenošenja iz Zemuna u Beograd zabranjene Srbije na Istoku Svetozara Markovića. Napustio Tehnički i prešao na Filolosko-istorijski odsek Velike škole.
1875 - ne završivši studije napustio Veliku školu. Počeo objavljivati pripovetke u časopisu Otadžbina.
1876-1878 marta 1876. postao pomoćnik urednika Srpskih novina, a za vreme sprsko-turskih ratova radio i u Presbirou. Posle smrti Πure Jakšića postavljen je, decembra 1878. za korektora Državne štamparije.
1880 - 25. novembra postavljen je za vršioca dužnosti, a 27. marta 1881. za dramaturga Narodnog pozorišta u Beogradu.
1898 - oktobra penzionisan kao dramaturg.
1900 - decembra vraćen u službu u zvanju pomoćnika upravnika Narodne biblioteke u Beogradu.
1908 - 20. januara umro u Dubrovniku od tuberkuloze.
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com