S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Kad sum bil, mori, urđo
 
Kad sum bil, mori, urđo,
kad sum bil, kad sum bil, mori, urđo,
dete kako tebe, mori, urđo, dete kako tebe.
 
Sum etal, mori, urđo,
sum etal, sum etal, mori, urđo,
sva naa Srbija, mori, urđo, sva naa Srbija.
 
Sva Srbija, mori, urđo,
sva Srbija, sva Srbija, mori, urđo,
i Makedonija, mori, urđo, i Makedonija:
 
Kako tebe, mori, urđo,
kako tebe, kako tebe, mori, urđo,
ja nigde ne nađo', mori, urđo, ja nigde ne nađo'!
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com