S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Đ

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Kujundžija, tako ti zanata
Kosovo Polje
 
"Kujundžija, tako ti zanata,
skovi mene od zlata junaka!"
"Oj devojko, tako mi zanata,
kolaj ću ti skovati junaka,
ne mogu mu ruke sakovati,
da devojki puca otkopčava."
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com