S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Kiša pade, mori, Cone
 
"Kiša pade, mori, Cone,
više donjo Vranje, više donjo Vranje.
Kiša pade, mori, Cone,
otvori mi vrata, otvori mi vrata!
 
Kiša pade, mori, Cone,
begaj da begamo, begaj da begamo!
Pokise mi, mori, Cone,
gunjče od dukata, gunjče od dukata."
 
"Da ti imaš, mori, Mane,
gunjče od dukata, gunjče od dukata,
ne bi došja, more, Mane,
na Conini vrata, na Conini vrata."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com