S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Knjigu piše turski care
prema pevanju Svetlane Stević
 
Knjigu piše turski care,
pa je šalje grad Kruševcu,
a na ruke knez Lazaru:
"Daj mi Skoplje, srpske dvore,
gde car Dušan zakon stvore;
daj mi Prizren, Πakovicu,
Peć, Dečane, Mitrovicu;
daj mi, care, Kumanovo,
Gračanicu i Kosovo;
daj mi Prilep, grad junaka,
prestonicu kralja Marka,
i još dalje sve do mora,
gde se kupa srpska zora!
Ako li mi nećeš dati,
mi ćemo se ljuto klati!"
Knjigu čate srpski care,
knjigu čate, drugu piše,
pa je šalje turskom caru:
"Ne dam Skoplje, srpske dvore,
gde car Dušan zakon stvore;
ne dam Prizren, Πakovicu,
Peć, Dečane, Mitrovicu;
ne dam tebe Kumanovo,
Gračanicu ni Kosovo;
ne dam Prilep, grad junaka,
prestonicu kralja Marka,
niti dajem sve do mora,
gde se kupa srpska zora!
Jedinog mi višnjeg Boga,
jarkog sunca sa istoka,
diću na te sve delije,
nećeš stići do Azije!"
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com