S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Koj će ti kupi al-kanariče
 
Koj će ti kupi al-kanariče?
Ja tebe, Magdo,
ja tebe, džandžigeru, ja tebe.
 
Ti da ga nosiš, ja da te gledam,
ja tebe, Magdo,
ja tebe, džandžigeru, ja tebe.
 
Koj će ti kupi taj burnus pojas?
Ja tebe, Magdo,
ja tebe, džandžigeru, ja tebe.
 
Ti da ga nosiš, ja da te gledam,
ja tebe, Magdo,
ja tebe, džandžigeru, ja tebe.
 
 
* al-kanariče - crvena marama kojom glavu povezuju udate žene
* burnus pojas - pojas kojim se opasuju udate žene
 
 
Branislav Simonović
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com