K O D   K I C O A
O Cigi
   Uhvatili Cigu u krađi, pa ga majka savetuje ta da kae na sudu:
- "Ako nisi, nisi! Ako jesi, nisi!"
 
   Pre nekog vremena osude Cigu zbog krađe na 25 batina.
Kad se Ciga pruio na klupu, kapetan mu reče:
- "Ako me lepo zamoli, oprostiću ti nekoliko batina."
A Ciga brzo skoči i sklopi ruke:
- "Milostivi gospodin, molim pokorno, nemoj mi oprostiti nekoliko,
oprosti mi samo prvu."
 
   Osude Cigu da ga obese i dovedu ga na veala.
Kad ugleda konopce i zamke, Ciga se strese i reče:
- "Gospodine, iv ti Bog, ne veaj me za vrat, tugaljiv sam, veaj me za nogu."
 
   Doao Ciga u zimu kod gazde i moli ga da mu da jedno breme sena.
Gazda se poče ustezati, a Ciga pritače:
- "Daj, gazdo, iv bio, ima dosta seno, to će ti toliko... Sad će sveti Sava, nova trava."
Gazda pristade i dade mu seno.
Ciga uprti breme, pozdravi se i kad izađe iz kotora viknu:
- "A, bre gazdo! Čuvaj seno! Sveti Sava sredozimac, a Boić je jesenji svetac."
I uhvati maglu.
 
   Udavao Ciga 'ćer. Pitao ga zet ta mu daje za miraz, a Ciga će:
- "ta da ti dam? Eto, dajem ti celu Posavinu i sve Pomoravlje,
koje od trgovine, koje od krađe, koje od pronje...
Ako od tolike zemlje to ne privredi, nisi pravi ciganin!"
 
- "Poto konj, cigo?"
- "Priđi konju, pa vidi, lako ćemo se pogoditi!"
 
   Prodavao Ciganin konja na vaaru. Kupac dođe, zagleda ga u oči, u noge,
pljeska ga po vratu i sapima, pa kae:
- "Izgleda da je zdrav. Samo ne znam da nije plaljiv?"
- "Nije, gazda, iv mi Bog! Svu noć spava sam u talu, pa se ne plai, ama ič!"
- pohvali ga Ciga.
 
   Na nekoj vetrovitoj zimi, pitali Cigu:
- "Cigo, ta velis sad: ili da se ogreje, ili da jede ribe?"
- "Da gu prim!" - snalaljivo će Ciga.
 
Jedan Ciga hvatae ribu na reci i u tom udari kia.
Nemajući nita čime bi se ogrnuo, Ciga uze mreu pa se ogrnu njom.
Kia pljuti, a on promoli prst kroz mreu i reče:
- "Boe, kako li je onima to su napolju?"
 
   Učili Cigu vojnika da uvek mora stareinu vojnika da pozdravi, kad god pored njega prolazi. Jedared Ciga nosi dve porcije jela i ne obraća panju na oficira koji prođe pored njega. Uvređen, oficir ga zaustavi i viknu:
- "Je li ti, bre? Zato me ne pozdravlja?"
- "Molim ti se, gospodine, dr' ove porcije, da ti rebnem jedan paradni!" odgovori Ciga.
<- Nazad
 
 

O Cigi

 
 
Davla, davla,
sve o nečem snevam:
da je masti
k'o to brana nemam,
i tepsije
k'o to nemam sira,
al' bi masna
gibanica bila..."
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com