K O D   K I C O A
O Lali
- "Lalo, 'oće se vakcinisati?"
- "Vakcinis'o se i komija Panta pre dve nedelje i ta j' bilo?
Juče ga sa'ranili, strmoglavio se s tavana!"
 
Lala od zaprepaćenog doktora zatraio da ga zarazi sidom.
- "... Onda bi' ja zarazio Sosu, ona načelnika za privredu, njegova ena veterinara,
a njegova Mila pekara, a on, nanu mu naninu, lane mi opcov'o mater!!!"
 
- "Gdi ti je, kae, Sosa pala u Tami?"
- "Doli u Sečnju."
- " Ta kako ' je trait' uzvodno, u Jai Tomiću?"
- " Ta uvek je ila uskurac, neće je ni Tami nosit' kako on 'oće!"
 
   Opismenjavali Lalu.
- "Lalo, reci nam neki glagol."
- "Panta," - odgovori Lala.
- "Kakav Panta?! To je imenica!"
- "Panta je glagol! U selu nema boljeg paora od njega," - uporno će Lala.
"A najbolji paor ne moe da bude imenica, moe samo da bude glagol."
- "Dobro," - pomirljivo će učiteljica. - "Reci onda neku imenicu."
- "Sosa."
- "Tačno. A zamenicu?"
- "Svastika! Nema bolje!" - odgovori Lala.
 
   Reio Lala da se obesi.
Sa jakim pajvanom oti'o u batu, koja se sputala na Begej.
Merkao Lala lepe grane, ali su sve dobro rodile i nije bilo lepo
ni jednu okititi mrtvim čovekom.
Elem, kod same reke, odabrao on vrbu. E, na njoj će da visi!
Popeo se na drvo i sa pajvanom oko vrata skočio.
Konopac se zateg'o, drvo se iskrivilo, a grana slomila.
Tako se nas Lala nađe u mutnoj vodi. Očajnički se koprcao
i na jedvite jade, iv dokopao obale.
- "Bog te maz'o, zamal' da se udavim!" - reče kaljucajući,
te ode kući da obuče suvo ruvo...
<- Nazad
 
 
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com