K O D   K I C O A

Kod kicoa

 
 
 
 
U autobusu - I. deo
- "Majstore, sme da se pui u autobus?"
-"Ako ti ne smeta volan..."
 
U autobusu - II. deo
-"Majstore, ja bi si'o."
- "Pa sii!"
 
U autobusu - III. deo
- "Majstore, ukoči ga da se skinem!"
- "Samo se ti skini, sam će se ukoči!"
 
Kako Nilija menja enski rod kroz padei?
- Ja gu
- Ti gu
- On gu
- Pa gu ja
 
Gradacija kod Leskovčana za pridev "bogat":
- bogat
- pobogat
- najbogat
- poludeo od pare
- jo ga nesu uvatili
S junu prugu
   U subotu na pazarni d'n u Vranje neki eret videja ubavu enu s's malecko dete, pa gu pituje:
- "Gospođo, čivoj je ovo dete?"
- "Moje," odgovori ona.
eret se promuva kroz pijac, vrnu se pa će ponovo:
- "Gospođo, mnogo vi je ubavo toj dete. Nego, kol'ko para će mi trai da mi napravi takoj ubavo dete, ali s's moj materjal?"
 
   Tuj negde u okolinu Vranje mlado ubavo devojče stasalo za udadbu.
Ali ufatija gu stra kako će bidne na prvo bračno veče, pa se doma poveja razgovor.
Sestru prvo teija najmlađi brat:
- "Sestro, mori, okreni mu ti grbinu pa će vidi kako će on reaguje."
Stariji brat pridodava:
- "Kod nas u familiju nikoj i nikad neje smeja da okrene grbinu na nikoga. Okreni mu ti lice i pokai mu zubi."
Sluaja toj tatko pa vika na ćerku si:
- "Ćerko, tatko će ti kae ovakoj: niti okrećaj grbinu, niti pokazuj zubi. Nego, legni si ti na grbinu, pa to ti bog dade toj će te snađe!"
 
   Vranje, jedno jutro, onakoj uz kafu, lafiv si mu i ena, k'd ona poče:
-   "Eeeee! Arso bre, nekad si zborija da me tolko voli, da bi s's mene i u pakao iveja..."
Arsa gu zriknu onakoj ispod oči, pa vika:
- "Jes', Stano, istinu zbori. Eve, zar mi se neje taj elja ispunila!"
 
   Iskočija Bora rano na sabajle da raboti neto po avliju.
Zima, srce se cepi, a on od pola na dole nita neje obukuja.
Gol kako od majku.
Videja ga Milan komija, izbečija oči, pa vika na Boru:
- "Boe, komijo, to raboti takoj gol po ovoj studeno vreme?!"
- "Muka, komijo, muka."
- "Kakva muka, Boro, će se razboli takoj gol!"
- "Begaj, bre, komijo! Ovoj je izmislila moja ena.
Onomad me isterala po sneg pa mi se vrat ukočija.
S'g mi vika: Ajde, ajde, Boro, s'g će ti se moda neto drugo ukoči..."
 
   Ispoveda se Vranjanac na komiju:
- "Doja ja iz treću smenu od rabotu, kad pred kuću mi tuđe cipele.
Ulegnem unutra, kad u predsoblje tuđ mantil, kraj vrata tuđ kiobran,
a u sobu moja ena s's valera!"
- "Boe, boe, komijo! I to si rabotija?"
- "Preja sam preko sve, ali kad sam videja da su naftaricu om'knali na esticu...
srce mi se iscepalo!!!"
 
   Dva brata Vranjanca imali prijatelja u Crnoj Gori. Umreja on i braća krenu na saranu.
Dođev na groblje i sluav naricanje jednog rođaka:
- "Vukaine, snago naa! Rodio si se ka' ptić, iveo ka' ptić, umro ka' ptić..."
Na to će mlađi brat starijem:
- "A be, batke, s's praćku li ga utepae?"
 
   Stojan i Cveta, kako golub i golubica, sediv si na klupu u Vranjski park...
K'd će ti Stojan u jed'n ma:
- "Cveto mori, kai neki sladak reč."
- "Pa, Stojane, eve - siker."
- "Ma, nesam toj mislija. Nego, osića li ti neto spram mene?"
- "Osićam, Stojane, osićam. Samo, sramujem se."
- "Ma, kai slobodno, ne se sramuj."
- "Pa, eve poteno da ti kaem, smrdiv ti noge, Stojane..."
 
   Udvara se seljak na jedno ubavo seljanče, pa gu vika:
- "A mori Savke, mnogo ubavo znaje da poje."
- "A odokle ti, Stojane, znaje kako ja pojem? Kad si me sluaja?"
- "Nesam te sluaja nego onakoj znajem... Ima, mori, noge ko slavuj!"
 
   Aerodrom u Niu
Razglas:
- "Dame i gospodo, nemoj si *ebete sojke da ripate po avion,
neje rafen nego lepen!"
 
   Narednik (na zabavi u Niu prilazeći jednoj gospođici):
- "Gospođice, molim, jeste l' angaovani?"
Ona (okrenuv se majci koja seđae kraj nje):
- "Majke-e-e, pituva me ova mangupina...
(pokazujući na narednika, koji stojeći kraj nje čekae odgovor)
... ne li sam gaena?!"
 
   Imaja Piroćanac tri sina, pa dvojicu isprati u beli svet na rabotu.
Posle tri godine, dolaziv ovija dva sas voz, a na stanicu gi čekaju
tatko i najmalej brat, zarasli u brade.
Oni kad gi videe, udrie u kukanje pa pituju:
- "Kuku, tatko, da neje majka umrela?"
A tatko će:
- "Neje, majke vi ga, nego zato ponesoste oba dileta, kad otidoste!"
 
   Sastali se u kafani Vranjanac, Leskovčanin i Piroćanac, i, kao to je red,
svako treba neto da naruči.
Prvi će Vranjanac:
- "Ja ću naručim pijenje."
Drugi će Leskovčanin:
- "Ja ću naručim jedenje."
Tek će Piroćanac:
- "Ja si idem po svoji."
 
Najkraći vic o Piroćancima
- "Komijaaa!"
- "Nemam!!!"
<- Nazad
 

S junu prugu

 
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com