S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Vazda žnjeješ, Jano
okolina Bujanovca
 
Vazda žnjeješ, Jano,
vazda ne prozbaraš.
Zar ne čuješ, Jano,
mori, ovčar kude vika:
"Dođi, Jano, dođi,
mori, dete da si uzneš.
Vazda sam ga, Jano,
mori, pod ovcu dojio,
a sad neće, Jano,
mori, ovcu da mi doji."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com