S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Visoka jela do neba
Kosovo Polje
 
Visoka jela do neba
puštila granjke do zemlje,
na granjke listi široki,
na liste cveće crveno,
na cveće pčele popale,
jedna mi pčela dolete,
čudna mi glasa donese.
Što mi je jela visoka,
to mi je crkva Gračanka;
što su mi listi široki,
to su mi knjige popovske;
što mi je cveće crveno,
to mi je pričes' u crkvu;
što su mi pčele popale,
to mi je narod u crkvu.
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com