S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Vie sela
 
Vie sela, diko moj,
zelena livada, oj.
 
Na livadi, diko moj,
mlado momče spava, oj.
 
Otud idu, diko moj,
tri mlade devojke, oj.
 
Prva veli, diko moj:
Ajd' da ga budimo, oj.
 
Druga veli, diko moj:
Ajd' da ga ljubimo, oj.
 
Treća veli, diko moj:
Neka ga, nek' spava, oj.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com