S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Vita jelo, poslušna devojko
Kosovo Polje
 
Vita jelo, poslušna devojko,
što je lasno majka da se sluša,
no je muka tuđega junaka,
jutro, večer po jabuku dava,
svaku večer sekirom udara.
- Vrlo lako majka da se sluša:
svako jutro kuću da pometeš,
svaku večer vodu da doneseš.
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com