K O D   K I C O A
Biografski podaci
   Desanka Maksimović rođena je 16. maja  u selu Rabrovici, kod Valjeva.
Bila je najstarije dete oca Mihaila, učitelja, i majke Draginje. Odmah posle njenog rođenja, Mihailo Maksimović je dobio premetaj, te se porodica odselila u Brankovinu. U Brankovini je provela detinjstvo, a u Valjevu je zavrila gimnaziju. Početkom avgusta 1933. godine udala se za Sergeja Slastikova. Nije imala dece.
   Studirala je na odeljenju za svetsku knjievnost, optu istoriju i istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Nakon diplomiranja, Desanka Maksimović je najpre radila u Obrenovačkoj gimaziji, a zatim kao suplent u Trećoj enskoj gimnaziji u Beogradu. U Parizu je provela godinu dana na usavravanju kao stipendista francuske vlade. Nakon to je od 3. septembra 1925. godine radila oko godinu dana u učiteljskoj koli u Dubrovniku, prela je ponovo u Beograd gde je radila u Prvoj enskoj gimnaziji. Početkom Drugog svetskog rata je otila u penziju, ali se u slubu vratila 1944. i u istoj koli ostala do konačnog penzionisanja, 1953.
  Dana 17. decembra 1959. izabrana je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 16. decembra 1965. za redovnog člana.
   Preminula je u Beogradu, 11. februara 1993. godine, u svojoj 95. godini. Sahranjena je u Brankovini kod Valjeva.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Čitaonici
 
~ * ~
Zeleni vitez
Srebrne plesačice
Krvava bajka
 
 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com