S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Kol'ka je noćca noćanja
 
Kol'ka je noćca noćanja
svu noć ja zaspat' ne mogo,
sluajuć' lepe lepote,
gde lepo poju devojke,
med njima moja devojka,
ona im pesme izvodi,
u svakoj mene pripeva:
"Ne dođe dragi, ne dođe!
Ili mu konjić oronu,
ili ga glava zabole,
ili mu majka ne dade.
Ako mu konjić oronu,
da Bog da, da mu prerone!
Ako ga glava zabole,
da Bog da, da ga preboli!
Ako l' mu majka ne dade,
dua joj raja ne vid'la!"
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com