S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Pišti, plače Milica devojka
 
Pišti, plače Milica devojka,
pišti, plače po goru zelenu.
 
Gavran grača nad goru zelenu,
pa ga pita Milica devojka:
"Ne li vide brata mi Stojana?"
 
"Tega tamo više Golič lega,
tamo su ga Turci utepali."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com