S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Pošla Vanka na voda
 
Pošla Vanka na voda,
a po njima bećarin,
a po njuma bećarin,
sas gidelam, ajde de, sas gidelam.
 
"Stani, Vanke, zastani,
da ti kažem dva zbora,
da ti kažem dva zbora,
sas gidelam, ajde de, sas gidelam!"
 
Uvati gu za ruku,
iskrši gu prstenče,
iskrši gu prstenče,
sas gidelam, ajde de, sas gidelam.
 
Uvati gu za grlo,
iskida gu đerdanče,
iskida gu đerdanče,
sas gidelam, ajde de, sas gidelam.
 
 
Pošla Vanka na vodu
 
Pošla Vanka na vodu
i po njuma bećari,
i po njuma bećari,
sas gidelam, ajde de, vas gidelam.
 
"Stani, Vanke, zastani,
da ti zboram dva zbora,
da ti zboram dva zbora,
sas gidelam, ajde de, vas gidelam!
 
Da ti zboram dva zbora,
dori da te izgora,
dori da te izgora,
sas gidelam, ajde de, vas gidelam!"
 
 
Divna Πoković
Sekstet Dušana Radetića
 
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com