S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Poduna gora zelena
 
Poduna, more, poduna gora zelena,
tuj mi se, more, tuj mi se cveće rasadi.
Brae ga, more, brae ga Milka devojka,
turae, more, turae ocu u nedra.
Otac gu, more, otac gu cveće razmetna:
Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!
 
Turae, more, turae majke u nedra,
turae, more, turae majke u nedra.
Majka gu, more, majka gu cveće razmetna,
majka gu, more, majka gu cveće razmetna:
Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!
Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!
 
Turae, more, turae bratu u nedra,
turae, more, turae bratu u nedra.
Bratac gu, more, bratac gu cveće razmetna,
bratac gu, more, bratac gu cveće razmetna:
Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!
Ni cveće, more, ni cveće, ni Milka moja!
 
Turae, more, turae dragom u nedra,
turae, more, turae dragom u nedra.
Dragi gu, more, dragi gu cveće prihvati,
dragi gu, more, dragi gu cveće prihvati.
I cveće, more, i cveće i Milka moja!
I cveće, more, i cveće i Milka moja!
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com