S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Pošla mi Milka za vodu
 
Pošla mi Milka za vodu,
pošla mi Milka za vodu,
pošla mi Milka, pošla mi Milka
za vodu, ajde, za vodu!
 
S's dve-tri stomne u ruke,
s's dve-tri stomne u ruke,
i s dva ibrika, i s dva ibrika
srebrna, ajde, srebrna.
 
Pos'pna Milku kupina,
pos'pna Milku kupina,
pos'pna Milku, pos'pna Milku
kupina, ajde, kupina.
 
Iskrši Milka dve stomne,
iskrši Milka dve stomne
i dva ibrika, i dva ibrika
srebrna, ajde, srebrna.
 
"Ćuti mi, Milka, ne plači,
ćuti mi, Milka, ne plači,
ćuti mi, Milka, ćuti mi, Milka,
ne plači, ajde, ne plači!
 
Ja će ti kupim dve stomne,
ja će ti kupim dve stomne
i dva ibrika, i dva ibrika
srebrna, ajde, srebrna."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com