S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Ð

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Pokraj, pokraj, Ruške
 
"Pokraj, pokraj, Ruške, nemoj se udaviš,
nemoj se udaviš u mutnu Moravu!
Nemoj se udaviš u mutnu Moravu,
u mutnu Moravu, u studenu vodu!"
 
"Što je tebe briga za moje davenje?
Što je tebe briga za moje davenje?"
"Briga me je, briga za tuj rusu kosu.
Kad sam bećar bija ja sam gu mrsija.
 
Briga mi je, briga za tuj ravnu snagu,
briga me je, briga, za tuj ravnu snagu.
Kad sam bećar bija ja sam gu kršija,
kad sam bećar bija ja sam gu kršija.
 
Briga me je, briga za toj belo lice,
briga me je, briga za toj belo lice.
Kad sam bećar bija ja sam ga ljubija,
kad sam bećar bija ja sam ga ljubija."
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com