S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Π

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Prošetala dilber Anđelija
 
Prošetala dilber Anđelija,
prošetala gradu Beogradu;
ona bira poredom junake;
izabrala vojevodu Pavla,
izabrala, i sama mu došla;
vekovaše, porod ne imaše;
pitala je svoja mila majka:
- Kćeri moja, dilber Anđelija,
kako tebe ne otera Pavle,
kad ti nemaš od srca poroda?
Al' govori dilber Anđelija:
- Ne budali, moja stara majko!
Kako bi me oterao Pavle!
Kad sam prvu večeru donela
u večeri devetora bilja:
milodua, da se milujemo;
ljubičice, da me svagda ljubi;
karanfila, da se ne karamo;
čubra cveća, da me dobro čuva;
bosioka, da m' ne smeće s oka;
a nevena, da mu srce vene;
samdokasa i okoločepa...
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com