K O D   K I C O Š A
 
 
 

Rista Marjanović

 

Samson Černov

 

Rodolf Arčibald Rajs

 

Tamo daleko

 

Izgnanici

 

Plava grobnica

 
♫ Vojni orkestar Beograd
dirigent Budimir Gajić

Risto Šuković - Srpska vojska na putu sa Krfa za Solun

 
 
Izgnanici
Branislav Milosavljević
 
Sinje je more široko,
široko, hladno, duboko.
Kreće se lađa francuska
sa pristaništa solunska.
 
Odlaze moji drugovi,
drugovi srpski vitezi,
u zemlju daljnu Afriku;
svi nose tugu veliku.
 
Iz svoje zemlje prognani,
po svetu blude mlađani;
tuđino majko - maćijo,
zbogom za navek, Srbijo!
 
Pa kad se more zaljulja,
mahnito silno udara,
svi mole Svetog Nikolu,
njegovu silu na moru!
 
Mnogi će od njih biti plen,
kad dođe švapski sumaren,
mnogo je Srba propalo,
u moru hladnom ostalo.
 
Šta li je Srbin zgrešio?
Bogu se uvek molio;
sedam se leta borio;
u rovu slavu slavio.
 
Uzalud čekaš, majko ti,
da ti se vojno živ vrati,
more je sito - miruje;
jedinca tvoga - miluje!
 

 

Sa Solunskog fronta

 

 

Ostrvo Vido - Srpska Plava grobnica

 
* Ova pesma danas svima
poznata peva se sa
izmenjenim tekstom.
Spevana u logoru neraspoređenih oficira
u Mikri 1917. godine.
 
Kreće se lađa francuska
 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com