K O D   K I C O A
 
 
 

Rista Marjanović

 

Samson Černov

 

Rodolf Arčibald Rajs

 

Tamo daleko

 

Izgnanici

 

Plava grobnica

 

Samson Černov - U izgnanstvu. 1915.

 
 
Tamo daleko
 
O, zar je morala doć
ta tuna, nesrećna noć,
kada si, dragane moj,
oti'o u krvav boj?
 
Tamo daleko,
daleko od mora,
tamo je selo moje,
tamo je Srbija.
 
Tamo daleko,
gde cveta limun ut,
tamo je srpskoj vojsci
jedini bio put.
 
Tamo daleko,
gde cveta beli krin,
tamo su ivote dali
i otac i njegov sin.
 
Bez otadbine,
na Krfu iveh ja,
ali sam uvek klic'o:
ivela Srbija!
 
 
 
 
♫ Vojni orkestar Beograd
dirigent Budimir Gajić

Samson Černov - Posle Albanije. Na Krfu, 1915.

 

 

 
 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com