S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

Ð

E

Ž

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

Š

 
 
 
 
Sadi ružu
 
Sadi ružu, sadi ružu u planine, more,
sadi ružu, sadi ružu u planine.
 
Zasadi gu, zasadi gu, ne vidi gu, more,
zasadi gu, zasadi gu, ne vidi gu.
 
Kad otido, kad otido za godinu, more,
kad otido, kad otido za godinu.
 
Ruža mi je, ruža mi je pupuljala, more,
ruža mi je, ruža mi je pupuljala.
 
Pupuljala, pupuljala i cvetala, more,
pupuljala, pupuljala i cvetala.
 
Manu rukom, manu rukom da gu skinem, more,
manu rukom, ona mi se ne odava.
 
 
Dušanka Labor
 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com