S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Sofke, mori, Sofke
 
"Sofke, mori, Sofke,
jalandi devojko!
Kai, Sofke, kai,
od koj bol boluje?"
 
"Risto, mori, Risto,
Risto meraklijo,
od teki meraci
i karasevdaci.
 
Od tebe sam, Risto,
tri godine bolna,
a ti, Risto, znaje,
znaje a ne 'aje."
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com