S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Svu noć je Bojka sedela
 
Svu noć je Bojka sedela,
devet vretena naprela,
deliju Gruju čekala,
al' Gruje nema pa nema.
Devet vretena naprela,
deset klupčadi smotala,
sitno je platno istkala,
al' Gruje nema pa nema.
 
Sitno je platno istkala,
muku koulju skrojila,
na ruke ju je saila,
al' Gruje nema pa nema.
Muke čarape isplela,
sitan je vezak izvezla,
pa legla da spije,
kad eto Gruje bekrije.
 
Kad eto Gruje bekrije,
pa lupa Bojki na vrata.
Stara mu majka otvara
i tiho Gruji govori:
"Svu noć je Bojka sedela,
svu noć je karte igrala,
dok te je, sine, čekala,
a sad je, eto, zaspala."
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com