S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Svu noć odi
Aleksinačka Morava
 
Svu noć odi nita ne ugrado,
kad bi zora devojku ukrado,
pa se čudim kud ću da gu denem,
odvedo gu u goru zelenu.
Vrza konja za jelu zelenu,
a sokola za jelovu granju,
a devojku za desnicu ruku.
Pa ja lego malo da prospijem,
neto sam se malo uspavaja,
kad se digo treći dan do pladne,
konj mi nema od jelu zelenu
sokol nema od jelovu granju
ni devojka od desnicu ruku.
Ja premisli kud ću da gi traim.
Tobo bije u Budima grada:
prodavaju mojega dorata,
a devojka na pijaca stoji,
konja dri a sokola nosi.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com