S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Stani, stani, Ibar vodo
Dragia Nedović
 
Stani, stani, Ibar vodo.
Kuda uri tako?
I ja imam jade svoje,
meni nije lako.
 
Tamo gde se Ibar voda
u Moravu sliva,
jedna kuća usamljena
moju dragu skriva.
 
Tu me ona očekuje
skoro svake noći.
Stani, stani, Ibar vodo,
moram dragoj doći.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com