S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Sadila moma lojze
 
Sadila moma
kraj mora lojze,
ah, lojze, lojze
s's belo grojze.
 
Kad ga je sadila,
ona ga klela:
"Ah, lojze, lojze,
nemalo grojze!
 
Zato te sadim,
zato te gradim,
kada si nemam
nigde nikoga?"
 
 
Zora Drempetić
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com