S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Stojan si viče
 
Stojan si viče pa viče:
"Da l' si imam koga od roda?
Ulee zmija u grudi."
 
A majka njemu govori:
"Bez desnu ruku ne mogu,
bez tebe, sine, mogaću."
 
Stojan si viče pa viče:
"Da l' si imam mladu nevestu?
Ulee zmija u grudi."
 
Nevesta grudi razgrnu,
ne nađe zmiju otrovnu,
no nađe nisku dukati.
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com