K O D   K I C O Š A
 
  
Bela vilo, na tebe mi krivo
selo Milatovac, Homolje
prema pevanju Svetlane Stević
 
"Bela vilo, na tebe mi krivo!
Što ne javiš da l' je roblje živo?"
 
ivo, živo j', al' ne mož' da dođe,
širok Dunav ne može da prođe."
 
"Kose reži, pa veži brodove,
pa prevedi te naše robove!"
 
"Ja sam noćas do lagera bila,
na lagera vrata otvorila!"
 

 

 

 

 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com