K O D   K I C O A
Stevan Stojanović Mokranjac
1856-1914
 
Biografski podaci
   Rodio se 9. januara 1856. u Negotinu. Zavrivi gimnaziju u Beogradu, upisao se pod uticajem pozitivističkih ideja Svetozara Markovića na Prirodno-matematički odsek Velike kole. Preovladala je, međutim, sklonost prema muzici. Jo kao gimnazijalac postao je član Beogradskog pevačkog drutva. Ovo drutvo mu je, videći u njemu potencijalnog naslednika Kornelija Stankovića, omogućilo da 1879. ode na muzičke studije u Minhen, kod J. Rajnbergera. Godine 1883. je zbog jednog incidenta izgubio dravnu stipendiju, pa je morao da prekine studije, ali ih je nastavio 1884/85. u Rimu, kod A. Parizotija, a 1885/87. na Konzervatorijumu u Lajpcigu, kod S. Jadasona. i K. Rajnekea.
   Od tada započinje Mokranjčeva dugogodinja i mnogostrana delatnost u Beogradu. Već 1884. je afirmisan kao horovođa pevačkog drutva "Kornelije Stanković", a od 1887. do kraja ivota je dirigent Beogradskog pevačkog drutva, koje pod njegovim vođstvom dostie visok umetnički nivo.
   Mokranjčeva je aktivnost viestrana. Godina 1887-1900. radio je kao nastavnik muzike u Prvoj beogradskoj gimnaziji, a od 1901. u Bogosloviji.
   Pod okriljem Beogradskog pevačkog drutva osnovao je 1899, zajedno sa Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem, Srpsku muzičku kolu u Beogradu (dananju kolu "Mokranjac"), prvu stalnu muzičku kolu u tadanjoj Srbiji, čiji je direktor i profesor bio do kraja ivota. Sa F. Melherom, St. ramom i J. Svobodom utemeljio je prvi gudački kvartet u Srbiji, koji je svojim delovanjem 1889/93. odigrao pionirsku ulogu u negovanju kamernog muziciranja u naoj sredini. Prilikom osnivanja Udruenja srpskih muzičara (1907) izabran je za predsednika. Posebno priznanje mu je odato izborom za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije (danas SANU) 1906. godine. Zbog bolesti je od 1912. postepeno naputao dunost horovođe Beogradskog pevačkog drutva. Smrt ga je zatekla u noći između 29. i 30. septembra 1914. u Skoplju, gde se sa porodicom sklonio kada je izbio Prvi svetski rat.
 
(Izvor: "Mokranjčevi dani")
 
* ♫ V Rukovet
Hor Radio Televizije Beograd
Dirigent Mladen Jagut
 
 
 
 
 
 

Stevan St. Mokranjac

 
 
 

Stevan Hristić

 

 

 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com