K O D   K I C O Š A
Miloš Crnjanski
1893-1977
 
Biografski podaci
1893 - rođen u Čongradu (danas u Mađarskoj) 26. oktobra, učio u gimnaziji katoličkih fratara, pijarista, u Temišvaru.
Studirao u Beču, Beogradu, Parizu, Berlinu i Londonu.
1914-1918 kao student u Beču mobilisan u austrougarsku vojsku i ratuje u Galiciji i Italiji, a u zagrebačkom Savremeniku objavljuje "sa punim potpisom, kao austrijski vojnik i oficir" antiaustrijske i anarhističke pesme.
1919 - u uredništvu je Književnog Juga zajedno sa Ivom Andrićem.
1920 - uređuje časopis Dan; odlazi u Pariz.
1922 - diplomira na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
1923 - profesor gimnazije u Beogradu i saradnik Politike.
1924 - sa Markom Ristićem uređuje novu seriju Puteva.
1925 - novinar u Vremenu.
1928-1929 ataše u Berlinu; zatim opet u Beogradu, profesor istorije u Četvrtoj muškoj gimnaziji; radi i kao novinar.
1934 - uređuje desničarski list Ideje.
1935-1941 u diplomatskoj službi. Za vreme drugog svetskog rata nalazio se u Londonu i tu živeo do povratka u Beograd, septembra 1965.
1965 - objavljuje Sabrana dela u deset knjiga.
1977 - 30. novembra umro u Beogradu.
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com