S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Mami momče devojče na svileno jagluče
 
Aj, mami momče devojče,
aj, na svileno jagluče.
Domami ga, prevari,
aj, prevari ga, poljubi,
aj, pocepa mu jeleče.
 
 Aj, stade cura plakati,
stade se momče smejati:
"Nemoj, curo, plakati!
Aj, imam brata terzijče,
aj, saiće ti jeleče."
 
 
* jagluk - maramica
 
 
Duan Nikolić
Narodni orkestar V. P. Carevca
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com