S T A R I   G R A D
 

A

B

V

G

D

E

Z

I

J

K

L

LJ

M

N

NJ

O

P

R

S

T

Ć

U

F

H

C

Č

D

 
 
 
 
Moj dilbere, rođo moja
Milorad Petrović Seljančica
 
"Moj dilbere...
Duo moja, to mi ti je?
Da te na me ao nije,
te si tuan u večere,
moj dilbere?"
 
"Rođo moja,
kad bi znala ta me bole,
jo kako te dilber vole,
ne bi tako majka tvoja...
Rođo moja!"
 
"Moj dilbere...
Hitaj doma, kupi svate,
zaprosi me od mog tate.
Biću tvoja, imaj vere,
moj dilbere!"
 

 

 

Copyright 2005-2013 kodkicoa.com